Zovirax kräm - originalet Zovirax kräm är världens mest använda produkt för behandling av Herpes Simplex Virus I. Den var den första i sitt slag och därmed originalprodukten.

Den tilldelades stor trovärdighet och fick ett erkännande inom den medicinska professionen, innan den 1991 övergick till att bli receptfri i många länder. Zovirax kräm används av miljoner människor i många länder världen över, och lojaliteten bland användarna är mycket hög.

I 1988 mottog de två forskararna, G. Elion och G. Hichings Nobelpriset för utvecklingen av molekylen Aciklovir, som är det aktiva ämnet i Zovirax. En kunskap om virus som senare har blivit använd inom t.ex. HIV-forskning.