Vad är ett munsår? Munsår är en virusinfektion, som beror på en infektion med Herpes simplex virus (HSV). Munsår uppträder oftast omkring läpparna och näsan, och det genomgår flera stadier från en prickande/stickande känsla till blåsor och sårskorpor.
  • Vad är ett munsår?
  • Hur får man munsår?
  • När får man munsår första gången?
  • Kan jag ha ett munsår utan att veta om det?
  • Hur smittar ett munsår?
  • Smittorisk och barn?
  • Hur lång tid varar ett typiskt utbrott?
  • Smittar jag hela perioden?
  • Har jag virus i kroppen resten av livet?