Smittorisk och barn?

Munsår är obehagligt, men oftast inte farligt. Men såret smittar, och därför ska man, särskilt som nybliven förälder, vara mycket noga med att inte pussa sitt barn när man har munsår p.g.a. munherpes. Denna förhållningsregel gäller kontakter med alla nyfödda och spädbarn, särskilt till det att barnen är 3–4 månader gamla. Deras motståndskraft mot infektioner är då ännu inte fullt utvecklad, och en herpesinfektion kan vara allvarlig. Såret smittar fram till dess att det är helt läkt. Först därefter är det säkert att pussa barnet utan förhållningsregler. Om du hör till dem som regelbundet har problem med munherpes, ska du alltid vara mycket försiktig i ditt umgänge med nyfödda och spädbarn.

  • Vad är ett munsår?
  • Hur får man munsår?
  • När får man munsår första gången?
  • Kan jag ha ett munsår utan att veta om det?
  • Hur smittar ett munsår?
  • Smittorisk och barn?
  • Hur lång tid varar ett typiskt utbrott?
  • Smittar jag hela perioden?
  • Har jag virus i kroppen resten av livet?