När får man munsår första gången? Det första utbrottet får man oftast som barn i 3-5 års åldern.

Symtom hos barn är vanligtvis infektion i munhålan och ofta tillsammans med feber och allmänt hängig. Första utbrottet kommer en till tre veckor efter att man har blivit smittad. Senare kan viruset komma tillbaka och ge nya munsår.

  • Vad är ett munsår?
  • Hur får man munsår?
  • När får man munsår första gången?
  • Kan jag ha ett munsår utan att veta om det?
  • Hur smittar ett munsår?
  • Smittorisk och barn?
  • Hur lång tid varar ett typiskt utbrott?
  • Smittar jag hela perioden?
  • Har jag virus i kroppen resten av livet?