Har jag virus i kroppen resten av livet? När du först har blivit smittad, kommer du att ha Herpes Simplex virus-I i kroppen resten av livet.

Virus lägger sig nämligen inaktivt i ansiktets nerver efter ett utbrott, och där kan det ligga i dvala - ofta i lång tid - intill det väcks till liv. När viruset aktiveras, drar det sig tillbaka via nervbanan till huden, där det kan ge munsår. När såret är läkt, drar sig viruset tillbaka igen och ligger i dvala och är därmed inaktivt intill nästa utbrott.

  • Vad är ett munsår?
  • Hur får man munsår?
  • När får man munsår första gången?
  • Kan jag ha ett munsår utan att veta om det?
  • Hur smittar ett munsår?
  • Smittorisk och barn?
  • Hur lång tid varar ett typiskt utbrott?
  • Smittar jag hela perioden?
  • Har jag virus i kroppen resten av livet?