Stor smittorisk När viruset utsöndras kan smitta överföras. I dag vet man att virus även kan utsöndras när man inte har blåsor eller sår. Svårigheten är att man inte vet när virus utsöndras. Dock kan man vara lite försiktigare om man känner att ett utbrott är på väg, då vet man att virusutsöndringen, och därmed smittrisken ökar. 4 ut av 5 i en familie er smittet af Herpes Simplex Virus I.

När du först har blivit smittad, kommer du att ha Herpes Simplex virus-I i kroppen resten av livet. Virus lägger sig nämligen inaktivt i ansiktets nerver efter ett utbrott, och där kan det ligga i dvala - ofta i lång tid - intill det väcks till liv. När viruset aktiveras, drar det sig tillbaka via nervbanan till huden, där det kan ge munsår. När såret är läkt, drar sig viruset tillbaka igen och ligger i dvala och är därmed inaktivt intill nästa utbrott.