Hur vanligt är det? De flesta vuxna svenskar (80–90 %) har antikroppar i blodet som tecken på att de blivit smittade av Herpes Simplex Virus I. 

Cirka 30 % av dessa får utbrott i form av munherpes. Den största gruppen är i åldrarna 25-39 år och de upplever i genomsnitt utbrott tre gånger om året. Viruset ligger latent (i vila) tills ett utbrott uppstår. Det är specifika faktorer som kan väcka ett virus ur dess vilande tillstånd (se avsnitt: Vad orsakar munsår?). I och med att munherpes beror på ett virus, innebär det att du kan behandla såret med antivirala läkemedel.