Munherpes genomgår olika stadier:
  • Stickningar. Många upplever en stickande eller brännande känsla som första tecken innan ett utbrott av ett munsår (aktivt virus). Alla känner inte av dessa stickningar. Omkring 25 % av alla munherpes kommer aldrig längre än till denna stickande känsla.
  • Blåsor. Efter den stickande känslan blir huden och slemhinnorna
    röda och irriterade. Efterhand utvecklas små, variga och smärtsamma blåsor.
  • Öppet sår. Blåsorna spricker och växer ihop till ett stort, smärtsamt och varigt sår.
  •  Sårskorpa. När munsåret torkar ut, utvecklas en sårskorpa och såret läker långsamt inifrån.