Vad bör man undvika Svårigheten är att man inte vet när virus utsöndras. Dock kan
man vara lite försiktigare om man känner att ett utbrott är på väg,
då vet man att virusutsöndringen, och därmed smittorisken ökar.

Under ett utbrott bör man tänka på att:

  • Undvika direktkontakt genom pussar, kyssar och munsex
  • Tvätta händerna efter att ha tagit på eller omkring blåsorna/såren
  • Lämna blåsor och sårskorpor i fred. Om blåsorna går sönder kan infektionen spridas till andra ställen på kroppen

Dessutom kan det ta längre tid för såret att läka. För att undvika smittorisken bör man behandla munsåret så fort som möjligt. Se även avsnitt: "Vad kan jag själv göra?"