Fördel med krämbehandling Krämen tränger igenom huden och hämmar spridningen av viruset. Krämens konsistens gör också att såret hålls fuktigt, och det är viktigt i alla faser av ett munsår, då det är mycket skröpligt.

Om såret spricker eller om delar rivs av, kan det betyda en förlängning av sårets läkningstid, samt skada huden med ärrbildning som följd. När du smörjer Zovirax kräm på ditt munsår, bör du samtidigt smörja på krämen runt själva såret för att huden skall hållas mjuk och smidig, samtidigt som viruset bekämpas. Zovirax kräm kan användas till sår i olika storlekar.

  • Hämmar spridningen av viruset 
  • Tränger in i huden
  • Minimerar risken för att huden spricker