Börja behandla tidigt Börja behandla tidigt. Ju tidigare du påbörjar behandlingen och därmed bekämpningen, desto bättre.

Virusbekämpande behandling bör påbörjas redan när du känner av första stickningen, eller (eftersom alla inte känner av några stickningar) så snart munsåret brutit ut. Men oavsett vilket stadium munsåret är i, bör du behandla utbrottet, både pga. smittrisken och eftersom du kan förkorta munsårets livslängd. Ju tidigare du påbörjar behandlingen och därmed bekämpningen, desto bättre.