Behandling av munherpes  Munsår bör behandlas med ett anti-viralt medel t.ex. kräm, som förhindrar att virus sprider sig.
Endast anti-virala medel bekämpar virus i de virusinfekterade cellerna. Det gör däremot inte andra produkter med indikationer mot munsår t.ex. (herbala produkter).

Virusbekämpande behandling bör påbörjas redan när du känner av första stickningen, eller (eftersom alla inte känner av några stickningar) så snart blåsor/såren brutit ut. Men oavsett vilket stadium munsåret är i, bör du behandla utbrottet, både p.g.a. smittorisken och eftersom du kan förkorta munsårets livslängd. Ju tidigare du påbörjar behandlingen och därmed bekämpningen, desto bättre.

Hur mycket ska jag applicera åt gången?
Du ska applicera ett tunt lager av Zovirax kräm så att det täcker hela såret. Applicera också gärna kräm runt om såret. Om du masserar in krämen kraftigt i såret riskerar du att sprida ännu mer virus in i huden och därmed förvärra utbrottet. Låt aldrig tuben/pumpen komma i direktkontakt med munsåret.