Användar villkor

Användarvillkor och personuppgiftspolicy
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S ("GSK") , Nykær, 2605 Brøndby, Danmark, tillhandahåller denna webbplats för att erbjuda dig information.

För användning av webbplatsen gäller de villkor som anges nedan.

Läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du använder webbplatsen. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att följa villkoren. Du bekräftar också att du tagit del av GSK:s personuppgiftspolicy och samtycker till att GSK använder personuppgifter på det sätt som anges nedan. Om du inte samtycker till dessa villkor får du inte lov att använda webbplatsen.

GSK eftersträvar att följa EU-kommissionens förslag till riktlinjer för kvalitetsmärkning av webbplatser. Kommissionen har satt upp sex kriterier, vilka GSK arbetar efter;

• Öppenhet
• Källor
• Integritet, säkerhet, sekretess
• Aktualitet
• Kontaktbarhet
• Tillgänglighet

Avsändare
GSK är ett bolag ingående Glaxo SmithKline koncernen. Koncernen är verksamt inom läkemedelssektorn och har huvudkontor i England. För mer information se www.gsk.com

Zovirax.se och Zoviduo.se vänder sig i första hand till allmänhet och privatpersoner som är intresserade av hälsa, sjukdomar och behandling. Sidan finansieras helt av GSK.

Webbsidan innehåller allmän information om GSK:s läkemedel Zovirax kräm, Zoviduo kräm och om medicinska områden i anslutning därtill. Webbsidan är utvecklad som en service från GSK. Trots att vi kontinuerligt uppdaterar och förbättrar webbsidan kan det hända att viss information blir gammal.

Denna webbsida innehåller bl.a. information och annat material författat av medicinska experter som inte är anställda av eller på annat sätt knutna till GSK. De uppfattningar och rekommendationer som redovisas i sådan information m.m. är författarnas egna. GSK kan därför inte ta ansvar för innehållet i dessa artiklar. Läsaren kan inte utgå från att GSK ansluter sig till dessa uppfattningar och rekommendationer.

Länkar
Denna webbsida innehåller länkar till andra webbplatser som GSK inte kontrollerar. Även om GSK försöker att tillhandahålla länkar till webbplatser som innehåller information som kan anses följa gällande lagar och förordningar, så kan innehållet på dessa webbsidor ändras utan att GSK erhåller vetskap om detta. GSK kan därför inte på något sätt ansvara för innehållet på sådana webbsidor eller dess tillgänglighet.

Ansvar
Du använder webbplatsen på egen risk. GSK ansvarar inte för några som helst skador som uppkommit på grund av att du använt eller inte kunnat använda webbplatsen. Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och några garantier avseende dess kvalitet eller funktion lämnas inte.

Immaterialrätt
Artiklar och annat material, samt firmor och varumärken på denna webbsida är rättsligt skyddade. Artiklar, firmor, varumärken m.m. får inte användas utan GSK:s eller annan rättighetsinnehavares tillstånd.

GSK ger dig full rätt att kopiera det material som GSK publicerar på våra sidor, för eget bruk, men endast för icke-kommersiell användning. Dock skall alltid källa (Copyright) anges och finnas med på kopiorna.

Personuppgiftspolicy - Hur informationen används
GSK behandlar personuppgifter i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen), och är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som kan samlas in på webbplatsen.

GSK samlar inte in några personuppgifter som rör dig när du besöker webbplatsen utan att du är medveten om detta. Vi samlar bara in och behandlar de personuppgifter som vi informerat om på förhand och som du frivilligt väljer att tillhandahålla oss, såsom exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

GSK och/eller våra samarbetspartners kommer endast att använda dessa uppgifter för att utföra de tjänster du begärt. Vi kommer inte att överföra personuppgifter till tredje person.

En del av GSK:s webbsidor använder en teknologi som kallas "cookies". En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge besökaren tillgång till olika funktioner. Cookies på vår webbplats samlar inte i några fall in några personuppgifter annat än när du specifikt ger tillstånd till det. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vi tillhandahåller som en service länkar till andra webbsidor där vi tror man kan finna intressant information. Denna personuppgiftspolicy omfattar inte sådana andra webbsidor. Vi tar inget ansvar för innehållet på dessa sidor.

Säkerhet
GSK har vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Rätta uppgifter
Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat, tacka nej till fortsatt information eller fortsatta kontakter samt begära att de personuppgifter du har tillhandahållits skall utplånas. Du har även rätt, att en gång per kalenderår, få information om behandlingen av dina personuppgifter

Begäran om information eller rättelse skickas till GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S på den adress som anges nedan.

Kontakta GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
2605 Brøndby
Danmark
+45 44 86 86 86 

Ändringar gällande dessa användarvillkor kommer att tillkännages på denna sida.
Senast uppdaterad 2014-05-01